Polityka prywatności

Informacje o Administratorze

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 80 lok. 71 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem pod numerem KRS 0000029722, zarejestrowana pod numerem NIP 951-18-07-033, kapitał zakładowy w wysokości 50 tys. zł; dalej: Administrator, Agencja lub Usługodawca.
 2. Agencja jest właścicielem stron: www.agencjapromocjizieleni.pl www.zielentozycie.pl www.szkolenia-zielen.pl www.katalogiroslin.pl www.konferencjeszkolkarskie.pl . Na tych stronach Agencja publikuje informacje o swojej działalności, prowadzi sprzedaż w sklepie internetowym oraz organizuje szkolenia branżowe. Administrator odpowiada ona za prawidłowe funkcjonowanie stron, formularzy oraz newsletterów.

Czego dotyczy polityka prywatności

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Agencji wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz według polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, nr. 144, poz. 1204, ze zm.) oraz ustawie o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U z 2004r. 171 poz.1800, ze zm.).
 2. Do realizacji wymogów ustawowych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające za zadanie zabezpieczenie danych przed dostępem przez osoby nieupoważnione oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.

Kontakt w sprawach przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator umożliwia kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych poprzez adres emaila: mailing@agencjapromocjizieleni.pl, oraz pod adresem Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 80 lok. 71.

Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych oraz odbiorcy danych osobowych są każdorazowo wynikają ze zgody Użytkownika i wynikają z działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Agencji wymienionych w pkt. 2.
 2. Użytkownik podaje dane dobrowolnie podczas rejestracji w celu korzystania z usług, w trakcie korzystania ze stron Agencji, w trakcie dokonywania zakupów oferowanych na stronach Agencji. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Agencja może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te przetwarzane są:

a)      W celu podjęcia czynności związanych z zawarciem umowy (kupna towarów i usług oferowanych przez Agencję) i obowiązków z niej wynikających;

b)      W celu realizacji umowy (założenie i obsługa konta w sklepie, realizacja szkolenia, warsztatów, konferencji, obsługa wystaw i targów, i innych działań Agencji);

c)      W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze a wynikających z zawarcia i realizacji umowy;

d)      W celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub też obrony Agencji przed takimi roszczeniami;

e)      Do kontaktu związanego z realizacją zamówienia lub zapisów umowy;

f)       W celu marketingu działań własnych Agencji (przekazywanie informacji handlowych drogą mailową, listowną, telefoniczną lub w formie newsletteru);

g)      Do własnych działań statystycznych i analiz;

i)       W celu przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu (Smartsupp.com, s.r.o., VAT ID: VAT ID CZ03668681)

 1. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
 2. Powyższe zakresy przetwarzania danych osobowych mogą być zostać przedłużone o okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

Przetwarzanie danych na portalach społecznościowych Agencji

 1. Agencja prowadzi profile w mediach społecznościowych:

a)       https://www.facebook.com/zielentozycie/

b)      https://www.facebook.com/Zielentozyciefaktyinspiracje

c)       https://pl-pl.facebook.com/flowerexpopoland/

d)      https://www.facebook.com/AgencjaPromocjiZieleni/

e)      https://www.instagram.com/zielentozycie/

w celu kontaktu z użytkownikami, przedstawiania własnych ofert, udostępniania informacji innych użytkowników (spójnych z zakresem działalności Agencji), a także w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Agencji.

Pliki cookies

 1. Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy informacje odnośnie tzw. plików cookies. Więcej informacji czym są pliki cookies można znaleźć tutaj https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki w szczególności tekstowe, które są wysyłane przez serwer operatora (Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.) a zapisywane na urządzeniu końcowym tj. komputer, laptop, karta pamięci telefonu komórkowego, itp.
 3. Operator wykorzystuje w szczególności pliki (cookies) do:

a)    Dostosowanie zawartości stron do potrzeb użytkownika tj. zapamiętania preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki; możliwości logowania do strony;

b)    Zapamiętywania danych logowania (utrzymanie logowania na kolejnych podstronach operatora);

c)    Tworzenia i analizy statystyk (preferencje, zachowania użytkowników)

 1. Pliki cookies dzielą się na: stałe (pliki służące do zapamiętywania preferencji użytkownika), sesyjne (tymczasowe, przechowywane tylko podczas korzystania z serwisu).
 2. W każdym momencie użytkownik może dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki w celu wyłączenia zapisywania wszystkich lub niektórych cookies.
 3. W przypadku odrzucenie wszystkich cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych na naszych stronach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszych serwisów
 4. Jak wyłączyć cookies:
  w przeglądarce Opera

w przeglądarce Microsoft Edge

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Internet Explorer

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

 1. Oprócz cookies wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych serwisów wysyłane są cookies firmy Google Analytics, Google AdWords itp., które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do zainteresowań użytkownika lub do prowadzenia na zlecenie Agencji Promocji Zieleni sp. z o.o. kampanii reklamowych i marketingowych.

Przetwarzanie danych na terenie państw trzecich

Dane użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się pod adresem email: mailing@agencjapromocjizieleni.pl

katalogiroslin.pl Reviews with ekomi-pl.com